Penilaian ezSNAP tahun semasa sedang bermula dari

15 Julai hingga 15 Ogos 2022.

ID dan kata laluan sistem telah dihantar melalui emel.


*Sila hubungi Pentadbir Sistem untuk maklumat lanjut.*
 
Log Masuk Sistem
Masalah Login? Sila Hubungi Pentadbir Sistem
Muat Turun Soalan
Soalan Penampilan Kewangan dan Penampilan ICT yang terkini.


Untuk muat turun sila klik di sini
 
Manual Pengguna
Manual Pengguna sebagai rujukan Auditi untuk menggunakan sistem ezSNAP.


Untuk muat turun sila klik di sini
Muat Turun Laporan Tahunan
Muat turun Laporan Tahunan Bahagian Audit Dalam.


Untuk muat turun sila klik di sini