Sistem ezSNAP telah dibuka untuk penilaian kendiri mulai
1 hingga 30 September 2023.

 
Log Masuk Sistem
Masalah Login? Sila Hubungi Pentadbir Sistem
Muat Turun Rujukan Soalan
Rujukan Auditi untuk menjawab soalan menggunakan sistem ezSNAP.


Untuk muat turun sila klik di sini
 
Manual Pengguna
Manual Pengguna sebagai rujukan Auditi untuk menggunakan sistem ezSNAP.


Untuk muat turun sila klik di sini
Muat Turun Laporan Tahunan
Muat turun Laporan Tahunan Bahagian Audit Dalam.


Untuk muat turun sila klik di sini